testing_main_picture

Toiminnallisuuden ylläpitäminen
30 – 90 minuuttia tulipalon sattuessa

Turvajärjestelmien toimintakyvyn ylläpitäminen tulipalon aikana on osa rakennussäädöksiä. Säädökset edellyttävät sähkönsyötön varmistamista turvajärjestelmissä tietyn ajan, vaikka tulipalo syttyisi.

Vaatimusten mukaan muun muassa merkki- ja turvavalaistuksen, savunpoistoluukkujen ja hälytysjärjestelmien on pysyttävä toiminnassa ainakin 30, 60 tai 90 minuuttia, jotta ihmiset pääsevät pois rakennuksesta ja pelastustoimi voi tehdä työtään.
Jakorasiat on verifioitava EN 60670 -standardin mukaisesti. Standardissa määritellään ympäristövaatimukset, kuten kosteuteen liittyvät seikat, suojaus pölyltä, ympäristön lämpötilalta, korroosiolta ja mekaaniselta stressiltä, sekä sähköiset raja-arvot. Paloluokitusvaatimusten täyttymiseksi sähköasennusjärjestelmien on oltava toiminnassa 30, 60 tai 90 minuuttia ja kestettävä jopa 1 000 °C:n lämpötilaa DIN 4102-12 -standardin mukaan.

Toiminnallisuuden ylläpitäminen ST-kortti 51.06:n mukaan:

30 minuuttia

 • Paloilmoitinjärjestelmä
 • Painovoimaiset savunpoistojärjestelmät
 • Evakuointikuulutusjärjestelmät
 • Sammutusjärjestelmät, rakenneluokka P2

60 minuuttia

 • Välttämättömät lääkintälaitteet
 • Syöttökaapelit erityiskohteissa, esimerkiksi museot
 • Pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit
 • Muut hälytysjärjestelmät,
  esimerkiksi häkä
 • Merkki- ja turvavalaistus

90 minuuttia

 • Koneelliset savunpoistojärjestelmät
 • Paineenkorotuspumput
 • Sprinkleripumput, vesilähteet
 • Sammutusjärjestelmät, rakennusluokka P1
  .

Polttokoe standardin DIN 4102-12 mukaisesti

Palotestin tarkoitus on varmistaa sähköjärjestelmän oikea toiminta ja taata, että kriittiset järjestelmät, kuten hätävalaistus ja palohälytysjärjestelmät, pysyvät toiminnassa tarpeeksi pitkään palon sattuessa.

Standardi DIN 4102-12 määrittää, että johtojärjestelmä kaapeleineen, kaapelihyllyineen ja lisätarvikkeineen on testattava 30, 60 tai 90 minuutin ajan uunissa, joka saavuttaa jopa 1 000 °C:n lämpötilan.

Palotestiä edeltävät asennukset

Palonkestävät kaapelit (FRHF) asennetaan kattoon sekä pysty- ja vaakasuoraan seinille siten, että jokainen testiasennus sisältää jakorasian ja liittimet. Jokaisen kaapelin päät viedään polttokammion seinän läpi ja kytketään sähkötestipiiriin ulkopuolelle.

set-up_before
set-up_before2

Palotesti

Kun asennus on suoritettu, polttokammio suljetaan ja polttimet käynnistetään. Lämpötila lähtee nousemaan EN 1363-1 standardin määrittelemän lämpötilakäyrän mukaan.

burn_test
burn_test2

Pian muovikotelot sulavat ja kaapelit syttyvät tuleen. Keraamiset liittimet varmistavat virran jatkuvan kulun.

burn_test3

Testi jatkuu 90 minuuttiin asti.

burn_test4

Polttimet on suljettu. Lämpötila on saavuttanut 1 000 °C:een.

Testin jälkeen

After_test2
After_test

Standardin DIN 4102-12 mukaisesti testi on läpäisty, ellei piiriin tule häiriöitä määritellyn 30, 60 tai 90 minuutin jakson aikana.

After_test3

Vaikka muovikotelo on sulanut, sähkövirta kulkee yhä.

After_test4

Metallikotelot säilyttävät muotonsa ja keraamiset liittimet toimintakykynsä.